Skip to Content

Cenník

Tenis a Beach

Počas zimnej sezóny 2018/2019 si môžete prenajať beach a tenisové dvorce v hale za nasledovných cenových podmienok.
Poplatok je potrebné uhradiť na recepcii pred začatím hry.
Ak máte záujem o dlhodobý sezónny prenájom dvorcov, kontaktujte nás, prosím.